İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2008 yılında ‘Çocuğun İyi Olma Hali’ni Anlamak: Kavramsallaştırma, Durum Tespiti ve Göstergelerin Belirlenmesi’ (TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1001- Proje No: 108K235) araştırma projesi sürecinde işbirliği yapmıştır. Çocuğun iyi olma hali ve göç çalışmaları alanında birçok çalışma yürüten BİLGİ- GÖÇ ve çocuk hakları ve çocuk katılımı alanlarında çalışma yapan BİLGİ-ÇOÇA 2017 yılından itibaren de çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki çalışmalarını birlikte yürütmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin bulgularını ve ilgili aktivitelerin yayınlarını da paylaşmayı amaçlayan; çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin çalışmaların görünürlüğünü, yaygınlaşmasını artırmak ve farkındalık oluşumuna katkı sunmak amacıyla 12 Haziran 2019 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr sitesini açmışlardır. Çok paydaşlı ve çok katmanlı olan çocuk işçiliği ile mücadele alanındaki çalışmalarda bir araya gelmek, birbirimizden öğrenmek, beraberce çalışmak ve ortak akıl geliştirmek oldukça önemlidir. Bu nedenle web sitesinin üniversite içinde yapılan çalışmalar yanı sıra bu alandaki tüm çabaların, çalışmaların da yer aldığı ve hep birlikte düşünmeyi kolaylaştıran bir buluşma alanı olması hedeflenmektedir.

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi: Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışan Birim; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi altında faaliyetlerini yürütmektedir. Çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklanan Birim, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor; aynı zamanda çocukların seslerini duyurdukları araçlar geliştiriyor. Yapılan tüm çalışmalarla Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
cocuk.bilgi.edu.tr

BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi: Göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye'de geniş kapsamlı, çok yönlü bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulmuş olan ilk göç araştırmaları merkezi olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına 2002 yılında TESAR (Toplum, Ekonomi, Siyaset Araştırma Merkezi)’a bağlı birim olarak başlayan Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 10.5.2005 tarih ve 25811 sayılı Resmi Gazete'de tüzüğünün yayınlanması ile kuruluş sürecini tamamlamıştır. 2005’ten bu yana iç ve dış göç ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.
goc.bilgi.edu.tr